Корпоративна егзистенција и стваралаштво: анализа редуктивних фактора савремене субјективности

Аутори

  • Марија В. Симоновић

DOI:

https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.9

Кључне речи:

корпорација, хуманистика, лакановска психоанализа, деаутентизација, структурно насиље, естетика

Сажетак

Овај рад има за циљ да сагледа идентитетске проблеме савременог потрошачког друштва из перспективе хуманистике, при чему је корпорација узета као примарно поље разматрања, будући да се кроз њу у концентрованом облику испољава владајући систем вредности, који је превасходно усмерен ка стицању профита. Из тог разлога, управо се преко анализе корпоративног устројства најлакше детектују механизми путем којих индивидуализам, компетитивност, доминација и утилитаризам бивају индуковани: материјално једначење; специјализација; креирање и подстицање жудње; индукција наратива; структурно насиље. На фону предоченог, поставља се питање какве услове за стваралаштво омогућава једна корпоративна егзистенција. Стваралаштво је овде схваћено у најширем смислу речи: суштинска естетичност Кантове епистемологије представља основ за то да сваког од нас дефинишемо као ствараоца, утолико што, спознајући свет око нас, ми му придајемо одређену форму, обликујемо га – и на тај начин естетизујемо. Међутим, вредносно редукована егзистенција не може изнедрити перцепцију ништа бољег квалитета. Проблем се, штавише, заоштрава када искорачимо из ускоодређеног домена корпорације и, зађемо, на пример, у сферу високог образовања, за коју је, по дефиницији, креативност конститутивна. Квантификација постигнућа, било из перспективе студената или наставног кадра, која прети да постане једино мерило процене квалитета, и специјализација као принцип ефикасне расподеле рада међу запосленима, представљају елементе корпоративне логике који, као оквир за научну егзистенцију – на истрајан, али неприметан начин – сужавају поље индивидуалног и колективног стваралаштва.

Downloads

Објављено

2023-12-12

Како цитирати

Симоновић, М. В. (2023). Корпоративна егзистенција и стваралаштво: анализа редуктивних фактора савремене субјективности. Анали Филолошког факултета, 35(2), 105–124. https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.9

Bрој часописа

Секција

Чланци