Stojanović, J. P. . (2019). Modaliteti samoprocene u udžbenicima francuskog kao stranog jezika na nivou A1. Анали Филолошког факултета, 31(2), 259–279. https://doi.org/10.18485/analiff.2019.31.2.13