Stojanović, J. P. . „Modaliteti Samoprocene U udžbenicima Francuskog Kao Stranog Jezika Na Nivou A1“. Анали Филолошког факултета, том 31, изд. 2, Децембар 2019., стр. 259-7, doi:10.18485/analiff.2019.31.2.13.