О часопису

Часопис Анали Филолошког факултета, најстарији часопис Филолошког факултета у Београду, објављује оригиналне научне радове и критичке прегледне радове из области теоријске и примењене лингвистике, науке о књижевности и сродних области.  У Аналима Филолошког факултета такође објављујемо приказе новијих књига из области лингвистике и књижевности.

Часопис је покренут 1961. године осамостаљивањем Филолошког факултета и има дугу традицију објављивања научних радова o различитим језицима и књижевностима који се проучавају у овој високошколској установи.