Пријаве прилога

Пријавите се или Регистрација да пријавите чланак.

Услови за предају прилога

Као део поступка пријаве прилога, аутори су дужни потврдити складност прилога који пријављују са свим следећим ставкама. Ауторима који се не придржавају ових смерница пријаве могу бити враћене.
  • Рад који прилажем није раније објављиван, нити се налази у процесу разматрања у другом часопису (или је објашњење обезбеђено у коментарима уреднику).
  • Да ли је рукопис у потпуности анониман? Рукопис не сме да садржи личне податке о аутору. Информације о аутору наводе се преко формулара који се користи приликом предаје рада на платформи.
  • Фајл који прилажем је у формату Microsoft Word.
  • Да би предао рад, докторанд мора да има препоруку професора који је менторисао рад. Препорука се прилаже преко платформе.
  • Текст има проред 1,5, фонт Times New Roman величине 12; користи курзив уместо подвлачења (изузев URL адреса) и илустрације, табеле и прилози су смештени унутар текста на одговарајућим местима у тексту.
  • Текст је прилагођен стилским и библиографским захтевима часописа.
  • Где је могуће DOI бројеви чланака су приложени.
  • Све табеле и слике у раду морају бити у jpg формату. Ако рад садржи слике, да ли је њихова резолуција најмање 300 dpi?

Смернице за ауторе

Детаљно упутство за припрему рада налази се овде

Articles

Section default policy

Изјава о приватности

Имена и имејл адресе унете на овом сајту биће коришћене искључиво за наведене потребе овог часописа и неће бити доступни ни за једну другу сврху или некој другој страни.