Часопис уређују

Главни и одговорни уредник

др Биљана Чубровић (Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија), biljana.cubrovic@fil.bg.ac.rs 

Секретар Редакције

др Мирјана Вучковић (Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија), mirjana.vuckovic@sbb.rs

Технички секретар

мср Александра Вукелић (Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија), aleksandra_vukelic@yahoo.com

Уређивачки одбор

др Рајна Драгићевић (Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија), rajna.dragicevic@fil.bg.ac.rs

др Ала Генадијевна Шешкен (Московски државни универзитет, Русија), asheshken@yandex.ru

др Јагода Гранић (Свеучилиште у Сплиту, Хрватска), jgranic@ffst.hr

др Алојзија Зупан Сосич (Универзитет у Љубљани, Словенија), alojzija.zupan-sosic@guest.arnes.si

др Јекатерина Ивановна Јакушкина (Московски државни универзитет, Русија), jkatia@yandex.ru

др Александра Корда-Петровић (Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија), korda.petrovic@gmail.com 

др Борко Ковачевић (Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија), borko.kovacevic@fil.bg.ac.rs

др Игор Лакић (Универзитет Црне Горе, Црна Гора), igorlakic@ucg.ac.me

др Мирјана Маринковић (Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија), mirjana.marinkovic65@gmail.com

др Ценка Николова Иванова (Универзитет „Св.Ћирило и Методије“ у Великом Трнову, Бугарска), cenka_vt@yahoo.com

др Јелена Прокић (Универзите у Лајдену, Холандија), j.prokic@hum.leidenuniv.nl

др Веран Станојевић (Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија), veran.stanojevic@fil.bg.ac.rs

др Јасна Стојановић (Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија), jasto@fil.bg.ac.rs

др Дејан Стошић (Универзитет Жан Жорес у Тулузу, Француска), dejan.stosic@univ-tlse2.fr

др Бошко Сувајџић (Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија), bosko.suvajdzic@open.telekom.rs

др Ала Татаренко (Филолошки факултет Националног универзитета ,,Иван Франко” у Лавову, Украјина), alla.tatarenko@lnu.edu.ua

др Ђунићи Тојота (Градски универзитет Осаке, Јапан), toyotaj@osaka-cu.ac.jp