Милош Ковачевић: Стил и језик српских писаца,

Београд: Завод за уџбенике, 2015, 303 стр.

Аутори

  • Владица Стоканић

Downloads

Објављено

2016-11-30

Како цитирати

Стоканић, В. . (2016). Милош Ковачевић: Стил и језик српских писаца, : Београд: Завод за уџбенике, 2015, 303 стр. Анали Филолошког факултета, 28(2), 323–331. преузето од https://anali.fil.bg.ac.rs/index.php/anali/article/view/202

Bрој часописа

Секција

Прикази