Pisanje o sebi, pisanje sebe

Аутори

  • Aleksandra V. Jovanović

DOI:

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.2

Кључне речи:

autobiografija, autofikcija, autor, personalni tekst, autentičnost, istorija, ideologija, kultura, pisanje

Сажетак

Kada je 1977. Serž Dubrovski definisao žanr autofikcije, istovremeno je pokrenuo teorijsku raspravu o njegovim mogućnostima i granicama. Jedno od osnovnih pitanja je razgraničenje žanra autofikcije u odnosu na tradicionalnu autobiografiju. Zbirka eseja Writing the Self (Pisanje sebe) donosi trideset eseja u kojima se ispituju granice, mogućnosti i tumačenja autofikcije u okviru šireg konteksta poetike postmodernizma. Pitanja kao što su ontološki status teksta i autora personalnog narativa, autentičnost bića i svesti koja piše tekst i kulturološka, politička i istorijska obojenost personalnog diskursa predstavljaju neke od preokupacija autora ovih eseja. Cilj ovog teksta je da predstavi istraživanja koja su opisana u esejima kao i da ukaže na glavne teme rasprave o personalnom tekstu.

Downloads

Објављено

2016-11-30

Како цитирати

Jovanović, A. V. . (2016). Pisanje o sebi, pisanje sebe. Анали Филолошког факултета, 28(2), 25–36. https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.2

Bрој часописа

Секција

Чланци