Ekokritika G. Snajdera u pesmi „Mother Earth: Her Whales”

Аутори

  • Svetlana M. Velimirac

DOI:

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.3

Кључне речи:

ekokritika, kritička analiza diskursa, poezija, Mother Earth: Her Whales

Сажетак

Ekologija je oblast koja dotiče živote svih nas. Glasovi koji se čuju i koji nas opominju da ovoj temi treba više da se posvetimo dolaze sa različitih strana i od različitih ljudi – ne samo od biologa, botaničara, naučnika, već i od zaljubljenika u prirodu i od pesnika. Jedan veoma upečatljiv poziv da sagledamo živi svet na Zemlji i probleme sa kojima se on suočava uputio je pesnik, budista i profesor Geri Snajder u svojoj pesmi Mother Earth: Her Whales. U ovoj pesmi se skreće pažnja na narušavanje ekosistema na Zemlji, preispituje se uloga politike, institucija i čitavog društva u tome, ali se pesnik obraća i pojedincu, oštro zamerajući čoveku na njegovom antropocentrizmu. Metodologija korišćena u ovom radu je kritička analiza diskursa. Kritička analiza diskursa pomaže nam da razumemo jezik koji je uronjen u društvenu, političku ili ekonomsku perspektivu, što je karakteristično za poeziju Gerija Snajdera. Putem kritičke analize diskursa na tri nivoa: na makro, mezo i mikro nivou možemo da pojmimo moć reči i njihov uticaj na pojedinca i društvo u celini, pa tako razumemo i prihvatimo poruke koje nam Snajder upućuje kroz ekokritiku u pesmi Mother Earth: Her Whales.

Downloads

Објављено

2016-11-30

Како цитирати

Velimirac, S. M. . (2016). Ekokritika G. Snajdera u pesmi „Mother Earth: Her Whales”. Анали Филолошког факултета, 28(2), 37–54. https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.3

Bрој часописа

Секција

Чланци