Стил и пародија у Пантологијaмa Станислава Винавера

Аутори

  • Ђорђе Н. Кебара

DOI:

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.2.11

Кључне речи:

пародија, стил, антологија, пеленгирика, збирка пародија, аспект писца

Сажетак

Предмет овог рада је књижевно-стилистичка анализа збирке пародија Пантологија С. Винавера. Метод утврђивања особености збирке и стилистичких чињеница биће дедуктивног карактера, односно, у погледу закључивања од општег ка посебном. Циљ рада је постављање збирке, на књижевно-историјском плану, у контекст пародијског писања унутар српске књижевности. Поред тога, значајно је одређивање стилематичности ауторовог текста или метатекста, као и аспект ауторових фигура у тексту – пародије, ироније, алузије и сл. Винаверово писање у пародичном маниру поставићемо као аспект писца или контекстуализацију света аутора текста, критику моде у стваралаштву, односно, његову хумористичку визију изокренутог света. Винаверову пародију представили смо посредством петоделне поделе, коју сачињавају: пародија епохе, пародија писца, пародија жанра, пародија манира и пародија атмосфере. Очекивани резултат рада односи се на схематично разврстану типологију смеха и комедије С. Винавера, а у погледу песничке хумористичне збирке Пантологија.

Downloads

Објављено

2021-12-13

Како цитирати

Кебара, Ђ. Н. . (2021). Стил и пародија у Пантологијaмa Станислава Винавера. Анали Филолошког факултета, 33(2), 201–223. https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.2.11

Bрој часописа

Секција

Чланци