I’ll spin a thread of my own: prefiguracija mita o vernoj Penelopi

Аутори

  • Marija N. Gagić

DOI:

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.2.14

Кључне речи:

prefiguracija mita, Odiseja, Penelopa, intertekstualnost, feministička teorija, metafikcija

Сажетак

U svom romanu Penelopijada Margaret Atvud (Margaret Atwood) dekonstruiše patrijarhalne prakse ukorenjene u Homerovoj Odiseji kroz upotrebu i zloupotrebu ustaljenih mitoloških konvencija. Shodno tome, ovaj roman može se posmatrati kao reprezentativan primer postmodernističkog parodijskog dijaloga sa prošlošću. Okvir za izučavanje posthomerovskih modifikacija pružiće prvenstveno intertekstualne, strukturalističke, metafikcijske i feminističke perspektive. Intertekstualnim praksama i semiološkom redistribucijom korektivno se pristupa androcentričnim stavovima prisutnim u originalnom mitu. Povrh toga, mnogostrukost narativnih perspektiva postaje rodno obeležena kao ženska taktika za prekrajanje falogocentričnih sistema. Pasivnost i patnja gube status Penelopinih glavnih odlika usled njenog aktivnog odupiranja sopstvenoj viktimizaciji. Njenim sluškinjama se, kao prethodno nemim i marginalizovanim figurama omogućava da, sa hijerarhijski izjednačene pozicije, zahtevaju pravdu. U radu se takođe predlaže dodatno polazište – istoriografska metafikcija, po kojoj se Penelopino tkanje uzima kao simbol celokupnog ženskog stvaralaštva, čime se književnice pozivaju da aktivno doprinose književnom kanonu.

Downloads

Објављено

2021-12-13

Како цитирати

Gagić, M. N. (2021). I’ll spin a thread of my own: prefiguracija mita o vernoj Penelopi. Анали Филолошког факултета, 33(2), 267–279. https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.2.14

Bрој часописа

Секција

Чланци