Telični glagoli i ograničena situacija u kineskom jeziku

Аутори

  • Xiaolei S. Jin

DOI:

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.2.2

Кључне речи:

teličnost, ograničenost, rezultativnost, glagol, kineski jezik, srpski jezik

Сажетак

Zasnovan na korpusnoj analizi, ovaj rad ispituje kineske telične, odnosno rezultativne glagole i veze koje oni imaju sa ograničenim situacijama. Njegov cilj jeste da empirijskom i kvantitativnom analizom rasvetli distribuciju teličnih glagola u narativnom diskursu, kao i njihove mogućnosti i načine izražavanja ograničenosti bez sadejstva sa drugim aspekatskim operatorima. Rezultati istraživanja ukazuju na neophodnost dalje podele ove glagolske klase na nerezultativne i rezultativne glagole, iz tog razloga što između ove dve podgrupe teličnih glagola u kineskom jeziku postoje bitne razlike u pogledu njihove sintaksičke i diskursne primene u izražavanju ograničenosti. Na kraju, poređenjem ovih glagola u kineskom originalu i njihovih prevodnih ekvivalenata u srpskom jeziku, otkrivaju se glavna sredstva kojima se u srpskom izražavaju značenja „ograničenosti“ i „rezultativnosti“ teličnih glagola kineskog jezika.

Downloads

Објављено

2021-12-13

Како цитирати

Jin, X. S. . (2021). Telični glagoli i ograničena situacija u kineskom jeziku. Анали Филолошког факултета, 33(2), 29–48. https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.2.2

Bрој часописа

Секција

Чланци