Размишљања о личном имену и перифразама у Ланселоту у прози

Аутори

  • Зорана В. Крсмaновић

DOI:

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.2.8

Кључне речи:

Ланселот у прози, француска књижевност, XIII век, роман, лик, перифраза, окружење личног имена

Сажетак

Предмет овог рада је анонимни старофранцуски роман Ланселот у прози настао између 1215. и 1230. године, средишњи део циклуса Ланселот-Грал или Вулгата, којем претходе Историја Светог Грала и Мерлин, а следе Потрага за Светим Гралом и Смрт краља Артура. Анализирамо функционисање и стилистичке импликације перифраза и окружења личног имена епонимског јунака Ланселота. Перифразе и лична имена показују односе између појединих витеза на које се односе и артуровског друштва, сведоче о еволуцији лика, о његовом идентитету, о међусобној повезаности појединих ликова. Важни су такође и за компоновање приче, као и повезивање прозног Ланселота са другим романима циклуса Вулгата, пре свега са Потрагом за Светим Гралом, романом који на известан начин припремају. Употребе личних имена и перифраза тако показују различите концепције романескног лика и стварање епонимског јунака.

 

Downloads

Објављено

2021-12-13

Како цитирати

Крсмaновић З. В. . (2021). Размишљања о личном имену и перифразама у Ланселоту у прози. Анали Филолошког факултета, 33(2), 151–171. https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.2.8

Bрој часописа

Секција

Чланци