Михаил Булгаков и Жан Батист Молијер: између власти и слободе стваралаштва

Аутори

  • Оливера С. Жижовић

DOI:

https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.6

Кључне речи:

Братство лицемера, Живот господина де Молијера, Тартиф, Друштво светог сакрамента, Луј XIV, Стаљин, цензура, уметничка истина

Сажетак

У раду се сагледава однос Михаила Булгакова према Жан Батист Молијеру, колеги по перу и позоришном занату, тачније према његовом животу и стваралачкој судбини, са којом се Булгаков, у неким аспектима, идентификовао. У средишту пажње су историја настанка и судбина постављања на сцену Булгаковљеве драме Братство лицемера, која тематизује забрану извођења Молијеровог Тартифа, као и Булгаковљево писање, а затим и одустајање од објављивања Молијерове романсиране биографије, касније насловљене Живот господина де Молијера.

Разматра се однос Булгакова према историјској грађи, кључне уметничке одлике његове драме и романа о Молијеру, као и место ових остварења у целини Булгаковљевог стваралаштва, а кроз тематизовање односа уметника и власти, светлости и таме, вечности и времена, бесмртности и пролазности, истине и лажи, као и питање положаја уметника који се налази у процепу између паралишућег страха и стваралачке слободе која га нагони да по сваку цену, упркос страдању, саопшти уметнички досегнуту истину.

Downloads

Објављено

2023-12-12

Како цитирати

Жижовић, О. С. (2023). Михаил Булгаков и Жан Батист Молијер: између власти и слободе стваралаштва. Анали Филолошког факултета, 35(2), 63–78. https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.6

Bрој часописа

Секција

Чланци