Компаративни фразеологизми са полиптозом у средњевисоконемачком периоду

Аутори

  • Бранислав Д. Ивановић

DOI:

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.2.1

Кључне речи:

полиптоза, компаративни фразеологизми, средњевисоконемачки језик, инваријантност примарне фразеологизације, фразеолошка фузија, фразеолошка супкласа

Сажетак

Фразеологија средњевисоконемачке епохе, и данас релативнo запостављена област немачке лингвистике, традиционално се бавила истраживањима пословица, крилатица и геминатних фразеологизама као најфреквентнијих фразеолошких супкласа у корпусу текстова из наведеног периода. Остале супкласе за историјску фразеологију постале су интересантне тек током последње деценије. Иако се истраживања у овој области интензивирају, системска питања и даље нису решена на задовољавајући начин. Једно од таквих несумњиво је и питање синхронијског описа и утврђивања јасних обележја појединачних фразеолошких супкласа с обзиром на изражену конвергенцију међу њима у минулим епохама. Лингвистички заснован и јасан опис појединачних супкласа из средњевисоконемачке епохе не доприноси искључиво бољем синхронијском увиду у системска обележја фразеолексикона у средњевисоконемачком периоду, већ уједно представља и основ за лакшу идентификацију фразеологизама у текстовима ове епохе, јаснији увид у међуоднос различитих супкласа, али и темељ за утврђивање свих дијахронијских промена у млађим језичким епохама, које су профилисале стање у фразео-лексикону савременог немачког језика. У раду се утврђују системска формална и семантичка обележја малобројне супкласе компаративних фразеологизама са полиптозом, обележја полиптозе код наведене супкласе, али и феномен фразеолошке фузије специфичан за ове фразеологизме. 

Downloads

Објављено

2021-12-13

Како цитирати

Ивановић, Б. Д. . (2021). Компаративни фразеологизми са полиптозом у средњевисоконемачком периоду. Анали Филолошког факултета, 33(2), 13–27. https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.2.1

Bрој часописа

Секција

Чланци