Luaj me zjarrin / παίζω με τη φωτιά – албански и грчки фразеологизми с компонентом ватра и њихови преводни еквиваленти на српском

Аутори

  • Мерима Х. Кријези
  • Предраг Ј. Мутавџић

DOI:

https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.14

Кључне речи:

zjarr, φωτιά, ватра, албански, грчки, фразеологизми, семантичка поља

Сажетак

Ватра је један од основних феномена природе и од најранијих периода саставни је део човековог живота и један од најважнијих чинилаца његовог постојања. Пошто је човек упућен на ватру, у нашем раду истражујемо значење и заступљеност ове лексеме у фразеологизмима савременог албанског и грчког језика као полазних. Њих разматрамо контрастивно и компаративно, те их потом упоређујемо са српским преводним еквивалентима. Секундарно, како указана компонента фигурира као посебна лингвокултурема, све забележене конструкције сагледавамо са становишта семантике, тачније речено, сврставамо их у одговарајућа семантичка поља. Такође, испитујемо у којој се мери забележене конструкције у овим језицима разликују по значењу, односно да ли чине део исте категорије значења. Резултати анализе показују да, и поред једног низа знатно подударних и/или истих фразеолошких конструкција, преовлађује апсолутна фразеолошка и семантичка идиотипичност која је посебно видљива код албанског.

Downloads

Објављено

2023-12-14

Како цитирати

Кријези, М. Х., & Мутавџић, П. Ј. (2023). Luaj me zjarrin / παίζω με τη φωτιά – албански и грчки фразеологизми с компонентом ватра и њихови преводни еквиваленти на српском. Анали Филолошког факултета, 35(2), 173–193. https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.14

Bрој часописа

Секција

Чланци